Натурален продукт произведен в екологично чист район!

 

Натурален мед - Букет

Натуралният мед букет естествено притежава разнообразни ценни хранителни и лечебни качества, защото се събира от различни видове полски и планински цъфтящи растения. По своята същност той е уникален, тъй като белезите му се определят от характерната растителност за различните райони и периоди на годината.

 

Пчелният мед букет се препоръчва при:

лечението на белодробни, бъбречни, сърдечно-съдови и гинекологични заболявания. Поради това, че в състава му влизат полезни вещества от различни растения, този мед се определя като общо укрепващ, с разностранно положително въздействие върху организма.