За нас:

Земеделски производител (ЗП) - Николай Вълков

Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на регистрация:№68134

Пчелна ферма "Вълкови" е разположена на плодородна земя с благоприятен климат в сърцето на Южна България и се намира на 20 км северно от гр. Пловдив, с. Дълго поле. Фермата разполага с над 150 пчелни семейства.
Обектът е вписан в регистъра на животновъдните обекти на Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Пловдив с ветеринарен рег. № 4195-0311 . Удостоверение за вписване № 000223/23.04.2019г. ОДБХ гр. Пловдив.

Ние от пчелна ферма “Вълкови” полагаме постоянни усилия и се стараем за достигането на повече български натурални продукти до крайните потребители.

Галерия